Dimni električni sistem

Tukaj: SHEMA


Značilnosti

RZN4402K – krmilna centrala (upravljanje 1 okna)
RZN4404K – krmilna centrala (upravljanje 2 oken)
RZN4408K – krmilna centrala (upravljanje 4 oken)
RT42 – ročno stikalo (ročni vklop v primeru požara)
LT43U – stikalo za prezračevanje prostora
ZRD – senzor za dež
OSD23 – dimni senzor (avtomatski vklop v primeru požara)


 

 

 

 

 

  

 
 


 

NAČIN DELOVANJA

Vsaka naprava za odsesavanje dima in vročine mora vsebovati pripravo, ki v primeru požara pošlje ustrezen signal odpiralnemu mehanizmu. Pri Fakro gre za dimni senzor OSD23, ki izpolnjuje zahteve evropske norme EN 54-7. Dimni senzor OSD23 pošlje električni signal preko požarno-dimne centrale RZN 4402K do dveh elektromotorjev prezračevalnega, protipožarnega okna FSP, ki se s silo 1.600 N odpre v 51 sekundah. Požarno-dimna centrala RZN 4402K je dodatno opremljena z 2 stikali RT 42 ročno vključitev v primeru nuje in stikalom LT 43U za potrebno zračenje prostorov.


 

MOŽNE OPCIJE

Na RWA napravo lahko priključimo tudi dežni senzor, ki skrbi, da se okna v primeru dežja avtomatsko zaprejo. RWA naprave služijo v prvi vrsti za odvod dima in vročine, zato signali dežnega senzorja v primeru istočasnega pojava požara in dežja ne bodo registrirani. V tem primeru se okna ne bodo zaprla.

.