Centrala ZTC3iw

TUKAJ: TEHNICNI PARAMETRI


Značilnosti

Krmilna centrala ZTC3iw napetosti 24V omogoča upravljanje treh izdelkov dodatne opreme Fakro oken. Upravljanje je možno s pomočjo infrardeče daljinske priprave ZRC, ali pa samo s stikalom ZKC. Ker sta krmilna centrala ZTC3iw in stikalo ZKC opremljeni z infrardečim sprejemnikom, lahko upravljanje izvajamo ne samo s pomočjo tipk na stikalu, temveč tudi s pomočjo daljinske priprave. Na eno stikalo lahko priključimo in programiramo skupno 10 daljinskih priprav ZRC in stikal ZKC. Na centralo je lahko priključen tudi 1 dežni senzor in /ali 1 senzor vetra. V primeru izpada električne energije lahko upravljanje celotne elektronike zagotovimo s priklopom dodatne baterije BAT 24.

Krmilna centrala ZTC3iw je zasnovana tako, da lahko deluje tudi z drugimi enakimi centralami v enotnem omrežju. Medsebojno povezavo izvedemo s kablom 2x0,25 mm2. Pri takšni kombinaciji lahko povezane centrale delujejo z samo enim dežnim senzorjem IN/ALI senzorjem za veter. Pri posamičnem upravljanju lahko v enem omrežju delujejo 4 centrale ZTC3iw, kar pomeni, da lahko max. 12 izdelkov (električnih senčil in verižnih pogonov) upravljamo samo z enim stikalom ZKC. Pri tako imenovani „skupinski vezavi” je možna tudi povezava 9 central ZTC3iw v enem omrežju, s tem da je 1 centrala ZTC3iw osnovna, imenovana „Master”. V tem primeru lahko upravljamo 27 električnih izdelkov Fakro. Pri tej skupinski vezavi lahko priključimo več dodatnih stikal ZKC. Podroben opis v zvezi s takšno vezavo najdete v montažnih in uporabnih navodilih, ki so priložena v embalaži. Vsi kanali krmilnega sistema ZTC3iw so tovarniško programirani v načinu „avtomatik modus”, to pomeni, da je po kratkem pritisku ustrezne tipke (odpiranje ali zapiranje) delovanje električnega izdelka aktivirano – samo kratek pritisk tipke je potreben, da električni izdelek popolnoma odpremo ali popolnoma zapremo.