Garancije

 

NOVO – Na stekla v primeru toče nudimo 30 letno garancijo!

 

 

 

 

GARANCIJA KAKOVOSTI

Veseli nas, da ste izbrali izdelke FAKRO. Jamčimo za kvaliteto svojih izdelkov, zato vam bomo na osnovi spodnjih pogojev, odpravili vse morebitne napake v zakonskem predpisanem roku. Zavezujemo se tudi, da bomo svoje izdelke vzdrževali in servisirali še najmanj 3 leta po preteku garancijske dobe.

 

GARANCIJSKA DOBA

  1. Strešna okna za bivalne prostore - proizvajalec FAKRO nudi za svoja strešna okna različna obdobja trajanja garancije in sicer: - Na celotno okno pri vse modelih: 5 let - če so okna vgrajena z originalno FAKRO obrobo ali 10 let - če so okna vgrajena z originalno FAKRO obrobo in montažnim kompletom XDP. - na stekla: 20 let na lom v primeru toče pri vseh modelih ter 20 let na kvaliteto tesnitve termo izolacijskih stekel pri vseh modelih razen pri FTS-V U2, če stranka izpolnjuje pogoje iz vprašalnika, ki ga mora izpolniti najkasneje v dveh letih po končanju vseh zaključnih del ter ga poslati na zastopnikov naslov. Odločitev posreduje zastopnik stranki pismeno. – na okovje: 20 let pri modelih FTP-V, FTU-V, FPP-V in FPU-V.

  2. Dodatna oprema - 2 LETI (senčila, ročni in električni pripomočki za upravljanje).

3. Okna za izhod na streho - 2 LETI

4. Svetlobnik SLT in SRT - 7 LET

5. Ostali izdelki - 2 LETI (DWK vratca, podstrešne stopnice).

 

GARANCIJSKI POGOJI

Garancijske dobe izdelkov FAKRO veljajo samo ob upoštevanju naslednjih pogojev:

  1. Vsi izdelki morajo biti vgrajeni pravilno po priloženih navodilih proizvajalca.

  2. Vsi izdelki morajo biti uporabljeni v skladu z njihovo namembnostjo. Primer: strešne line za izstop na streho WGI, WGT, WSS, WSZ in WSH niso namenjena stanovanjskim prostorom.

  3. Uporaba in upravljanje izdelkov mora ustrezati proizvajalčevim navodilom za uporabo.

  4. Skladiščenje, prevozi in interna manipulacija morajo biti organizirani, izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da ne pride do poškodb.

  5. Garancijska doba prične teči od dneva nakupa ali dneva vgradnje.

  6. V primeru uveljavljanja garancije mora stranka predložiti račun iz katerega je razviden datum nakupa ali pa račun oz. zapisnik o montaži iz katerih je razviden datum vgradnje. V primeru, da stranka ne predloži nobenega od teh dokumentov, velja garancija od dneva izdelave. Datum izdelave vsebuje serijska številka, ki je nameščena na izdelku.